KULTURPROGRAM

norrdans - black forest av mari carrasco. foto: håkan larsson
norrdans - black forest av mari carrasco. foto: håkan larsson

Vi har fått in över 75 kulturprogram inför Folk och Kultur 2018!

Ansökan till Kulturprogram är nu stängd. Vi tackar för alla inkomna förslag. Våra besökare kommer att få uppleva en bredd av teater, dans och cirkus-föreställningar, musikframträdanden, m.m!


Folk och Kultur kommer erbjuda digert och brett ett kulturprogram bestående av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Konventet kommer bli en plattform där innehållet skapas i samarbete med inbjudna aktörer och representanter från hela branschen, myndigheter, akademin och landets 21 regioner. Tillsammans vill vi bjuda in till något förnyande och överraskande, där samverkan och kreativitet är i fokus. 
 

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Läs vår avtalspolicy här. 


PRAKTISK INFORMATION
För dem som arrangerar Kulturprogram under konventet så ingår ett Deltagarpass till 1 samordnande person (under innevarande dag).
 
För övriga deltagare i Kulturprogram, som vill ha tillgång till hela konventet med seminarier, workshops, föreställningar och utställartorg (innevarande dag) är kostnaden SEK 1 250 inklusive moms per person (ordinarie pris SEK 1 575).