SEMINARIUM / WORKSHOP

kultur i almedalen 2017. foto: josé figueroa
kultur i almedalen 2017. foto: josé figueroa

Vi har fått in över 100 förslag för seminarier och workshops!

Ansökan till Seminarium/Workshop är nu stängd. Folk och Kultur tackar för alla inkomna förslag! Vi har fått in en rad spännande seminarier och workshops från bland annat statliga myndigheter, regioner, kommuner, institutioner, folkbildningen och fria konstnärer.
 

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Läs vår avtalspolicy här.


Praktisk information
Programpunkterna seminarier/workshops är max 60 minuter långa.
Programmet 2018 byggs med flera parallella seminarier.
Konferensrummens storlek varierar mellan 30 till 700 platser.

Pris
Seminarium / workshop 60 min            1 875 kr inklusive moms
Priset ovan är per timme. Om man önskar boka två timmars seminarie/workshop så fördubblas priset.

I avgiften ingår:
- Ett seminarie-rum under 60 minuter. 
- Lokal med grundteknik (PA, projektor, duk, mikrofoner och möblemang).
- 1 Deltagarpass (innevarande dag) till arrangör av seminarie/workshop. 
 
För övriga deltagare i seminarium/workshop, som vill ha tillgång till hela konventet med seminarier, workshops, föreställningar och utställartorg (innevarande dag), är kostnaden SEK 1 250 inklusive moms per person (ordinarie pris SEK 1 575).

Övriga kostnader
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik bekostas av programarrangören och ska meddelas senast den
1 december. Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (exempelvis teckenspråkstolkning) bekostas helt av programarrangören.

Återbud
Vid återbud efter den 30 september 2017 återbetalas 50 procent av programavgiften, vid återbud efter den 1 november återbetalas ingen del av programavgiften. Om inte avgiften för seminariet inkommit 60 dagar innan konferensen kommer programpunkten att strykas ur programmet och tiden upplåtas till en annan arrangör.