Vi tackar för alla bidrag!
Tillsammans med er bygger vi Folk och Kultur 2018.


Vi har fått in en mängd spännande bidrag i form av teater-, dans- och cirkusföreställningar, musikframträdanden, utställningar, seminarier, workshops m.m. Ta del av programmet här

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart. Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Politiska partier kan ej medverka som arrangörer. Läs vår avtalspolicy här. 
 


SEMINARIER OCH WORKSHOPS

Ansökan till att hålla seminarium eller workshop under Folk och Kultur 2018 har stängt. Vi har fått in över 100 förslag för seminarier och workshops! Folk och Kultur tackar för alla inkomna förslag;  en rad spännande seminarier och workshops från bland annat statliga myndigheter, regioner, kommuner, institutioner, folkbildningen och fria konstnärer.


Praktisk information för arrangörer
Programpunkterna seminarier/workshops är max 60 minuter långa.
Programmet 2018 byggs med flera parallella seminarier.
Konferensrummens storlek varierar mellan 30 till 700 platser.

Pris
Seminarium / workshop 60 min            1 875 kr inklusive moms
Priset ovan är per timme. Om man önskar boka två timmars seminarie/workshop så fördubblas priset.

I avgiften ingår:
- Ett seminarie-rum under 60 minuter
- Lokal med grundteknik (PA, projektor, duk, mikrofoner och möblemang)
- 1 Deltagarpass (innevarande dag)  
 
Som arrangör av programbidrag (seminarium/workshop/kulturprogram) ingår ett kostnadsfritt deltagarpass den dagen programbidraget arrangeras. Du har också möjlighet att köpa till deltagande under fler dagar till ett rabatterat pris. Läs mer under Anmälan.

Övriga kostnader
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik bekostas av programarrangören och ska meddelas senast den
1 december. Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (exempelvis teckenspråkstolkning) bekostas helt av programarrangören.

Återbud
Vid återbud efter den 30 september 2017 återbetalas 50 procent av programavgiften, vid återbud efter den 1 november återbetalas ingen del av programavgiften. Om inte avgiften för seminariet inkommit 60 dagar innan konferensen kommer programpunkten att strykas ur programmet och tiden upplåtas till en annan arrangör.


KULTURPROGRAM

Ansökan till att medverka med Kulturprogram har stängt. Vi har fått in över 75 kulturprogram - vi tackar för alla inkomna bidrag! Folk och Kulturs besökare kommer att få uppleva en bredd av teater-, dans- och cirkusföreställningar, musikframträdanden, m.m.


Folk och Kultur kommer erbjuda digert och brett ett kulturprogram bestående av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Konventet kommer bli en plattform där innehållet skapas i samarbete med inbjudna aktörer och representanter från hela branschen, myndigheter, akademin och landets 21 regioner. Tillsammans vill vi bjuda in till något förnyande och överraskande, där samverkan och kreativitet är i fokus. 


PRAKTISK INFORMATION FÖR ARRANGÖRER
Som arrangör av programbidrag (seminarium/workshop/kulturprogram) under Folk och Kultur ingår ett kostnadsfritt deltagarpass den dagen programbidraget arrangeras. Du har också möjlighet att köpa till deltagande under fler dagar till ett rabatterat pris. Läs mer under Anmälan.