Kulturen i samhällsbygget: ökade anslag och nya uppdrag på Kulturrådet

Vilken roll ska kulturen ha i samhällsutvecklingen? I regeringens budgetproposition för
2018 finns en tydlig ambition att stärka kulturen, bland annat genom satsningar på
biblioteken och Kulturskolorna. 250 miljoner kronor avsätts årligen mellan 2018-2020 för
att öka bibliotekens utbud och tillgänglighet, varav 25 miljoner kronor går till läs- och
litteraturfrämjande insatser inom kultursamverkansmodellen. Dessutom får Kulturrådet i
uppdrag att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum som ska arbeta med kunskapsutveckling, samverkan och uppföljning. På seminariet öppnar Kulturrådet för
samtal om satsningarna.

Medverkande:
Kajsa Ravin, moderator
Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet, chef litteraturenheten
Jenny Löfström Ellverson, Kulturrådet, handläggare kulturskolan
 Veronica Lamppa Lönnbro, chef Enheten för scenkonst, musik, bild och form

​​​​​​​Seminariet kommer att teckenspråktolkas.

SEMINARIUM
KULTURENS ROLL I SAMHÄLLET
 
Torsdag 8 februari
Kl. 10.20 - 11.20

Lokal: Munktellsalen, Hotell Bolinder Munktell 
Arrangör: Kulturrådet