Anmälan kulturprogram

Vad är kultur för dig? Vi på Folk och Kultur strävar efter att innehållet på Folk och Kultur ska vara en bred och spännande blandning av allt från seminarier och föreläsningar till workshops och konstupplevelser. Vill du delta under veckan med ett konstnärligt innehåll anmäler du din programpunkt här. Kulturprogram (konst, mode, utställningar, performance, teater etc.) är avgiftsfritt för dig som arrangör.
Syntolkning: Två par som dansar.
Syntolkning: Två par som dansar.

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem en är och där alla människors lika värde är självklart. Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här. Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.