SAMSPEL - Sverige turnerar!

SAMSPEL är en statlig satsning som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för SAMSPEL är MAIS (Musikarrangörer I Samverkan) och Musikverket är uppdragsgivare. Fram till 2019 ska, tillsammans med musiklivets olika aktörer, flera turnémodeller tas fram för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik. Insatsen tar hänsyn till bland annat geografisk spridning, mångfald, jämställdhet och genrebredd. På seminariet presenterar SAMSPELs koordinatorer Eva Omagbemi och Peter Pontvik sitt arbete och dess komponenter; ett nyutvecklat turnéwebbverktyg, flera nationella turnémodeller och visionen om nytt interregionalt turnésverige.
 

SEMINARIUM
MUSIK
 
Fredag 9 februari
Kl. 10.20 - 11.20
 
Lokal: Tändkulan, Hotell Bolinder Munktell
Arrangör: SAMSPEL/MAIS