anmälan utställartorget

Utställartorget är  mötesplatsen där besökarna kan skapa nya kontakter, få inspiration och ny kunskap. Här finns fik och restauranger, pröva på aktiviteter, här finns en scen för framträdande och sittplatser att bara vara. Folk och Kultur erbjuder en plattform där innehållet skapas i samverkan. Arrangörerna bjuder in landets 21 regioner att skapa varsin lokal plats från norr till söder, vi hoppas att besökarna ska få uppleva en bredd av konst och kultur. Utställartorget är även öppen för andra intressenter. Genom att ha en plats på Folk och Kulturs utställartorg ges du och din organisation tillfälle att kommunicera ert budskap.

Syntolkning: Dalarnas Museums utställarplats.
Syntolkning: Dalarnas Museums utställarplats.

Utställarplatserna är samlade i nya Stiga Sports Arena Eskilstuna. Arenan är en modern miljöbyggnad för idrott, konserter och mässor, som invigdes 3 juni 2017. Här kommer du som utställare att kunna möta kulturbranschen, politiker, tjänstemän, och en intresserad allmänhet. Det är fri entré till utställartorget.
 

Övergripande planskisser:
Stiga Sports Arena_Mässa_Plan 1 A-hallen.pdf
Stiga Sports Arena_Mässa_Plan 2 Innermått 50x40.pdf

Priser

(Utställarpaket 4 dagar)

Utställaryta, kvm                       Pris inkl. moms                          

2 x 1                                                     8.000:-
2 x 2                                                    15.000:-                                         
4 x 1                                                    15.000:-
4 x 2                                                    24.000:-
9 x 1                                                    25.000:-
9 x 2                                                    50.000:-
9 x 3                                                    75.000:-
9 x 4                                                    100.000:-                                                                                            

För önskemål om monterstorlek som inte anges ovan, kontakta Mia Forslöf, mia@eventool.se 0708-22 96 40.

I samtliga utställarpaket ingår:
Utställaryta med el samt trådlöst Internet
Synlighet på hemsida och i App
Övrig digital marknadsföring
Två deltagare på hela Folk & Kultur

Alla priser är inklusive moms.

Villkor och information
Val av monterplats sker i turordning efter inkomna anmälningar. Politiska partier kan ej hyra utställarplats. Som utställare på torget medverkar man under konventets samtliga fyra dagar.

Betalning 
Faktura skickas via e-post efter mottagen bokning och betalningsvillkor är 30 dagar.

Bemanning
Utställarplatsen bemannas i enlighet med Folk och Kulturs öppettider.
Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er.

Kontakt
Har du frågor om utställardelen så kontakta oss gärna!
Mail: mia@eventool.se alt 0708229640

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem en är och där alla människors lika värde är självklart. Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här. Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.