kontakt

STYRGRUPP

Nina Björby (s), ordförande Regional Musik i Sverige
e-post: nina.bjorby@regionvasterbotten.se
Yvonne Hagberg (s) ordförande Länsmuseernas samarbetsråd
e-post: yvonne.hagberg@ltkalmar.se
Åsa Kratz (s), ordförande Länsteatrarna Sverige
e-post: asa.kratz@dll.se
 

projektledare

Linde Sjöstedt, VD, Länsteatrarna Sverige
e-post: linde.sjostedt@folkochkultur.se
 

Kongressarrangör

Martina Käck, Senior projektledare
e-post: folkochkultur@meetagain.se
 

PROGRAMLÄGGARE

Anna Cokorilo
e-post: anna.cokorilo@folkochkultur.se
 

KOORDINATOR

Mattias Desac
e-post: mattias.desac@folkochkultur.se
 

PRAKTIKANT

Michael Johansson
e-post: michael@folkochkultur.se
 

kommunikation och PRESS

Annie Kay Schachtel, Projektledare kommunikation, Bohm Bohm Room
e-post: annie@folkochkultur.se
Emelie Bergbohm, Projektledare kommunikation och pressansvarig, Bohm Bohm Room
e-post: emelie@folkochkultur.se​​