Organisation

Kulturrådet har beviljat Länsteatrarna i Sverige tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd bidrag för  att sätta igång arbetet med att planera Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent. De tre organisationernas 66 regionala musik- musei- och scenkonstinstitutioner utgör grunden för mötet som sätter kulturens egenvärde i fokus, men också skapar en mötesplats för diskussioner och nytänkande inom kulturpolitiken. En viktig samarbetspartner i detta projekt är Eskilstuna Kommun.   

STYRGRUPP
Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige, Regional Musik i Sverige
Yvonne Hagberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd, Länsmuseernas Samarbetsråd
Åsa Kratz, ordförande Länsteatrarna Sverige,  Länsteatrarna i Sverige

PROJEKTLEDARE
Linde Sjöstedt, Länsteatrarna Sverige,  Länsteatrarna i Sverige

PROJEKTKOORDINATOR
Mattias Desac, Länsteatrarna Sverige, Länsteatrarna i Sverige 

PROJEKTGRUPP
Linde Sjöstedt (sammankallande), Mikael Palo chef kultur och utbildning Landstinget Sörmland, Christer Falk chef Stockholms läns museum, Bosse Lundkvist kulturutvecklare Eskilstuna kommun, Eva Königsson kulturchef i Eskilstuna, Karin Enberg regissör, Åsa Kratz, Martina Käck och Mattias Desac samt adjungerande som bjuds in att delta tillfälligt.

TEAM FOLK OCH KULTUR
Linde Sjöstedt (sammankallande), Mattias Desac, Martina Käck, Annie Kay Schachtel och Emelie Bergbohm.

PROGRAMRÅD
Linde Sjöstedt (sammankallande), Lena Engqvist-Forslund teaterchef Teater Västernorrland, Dag Franzén direktör Gotlandsmusiken och Carl-Magnus Gagge länsmuseichef/landsantikvarie Västmanlands läns museum.

REFERENSGRUPP
Linde Sjöstedt (sammankallande), Mattias Desac (projektsekreterare), David Karlsson idéhistoriker, kulturskribent, ordförande för Nätverkstan Kultur, ordförande för Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden, Annika Levin kulturkonsult m.fl. styrelseuppdrag, Fredrik Lindegren kulturchef Umeå kommun, Yvonne Rock TYP Kulturkapital, Max Vallentin, vd Fabel och Figen Solmaz, kulturproducent och arrangör.

KONGRESSARRANGÖR
Martina Käck, projektledare, Meetagain

PROGRAMLÄGGARE
Anna Cokorilo
 
PRAKTIKANT
Michael Johansson

KOMMUNIKATION OCH PRESS
Annie Kay Schachtel och Emelie Bergbohm, Bohm Bohm Room