Konsten att delta och mötas - integration i praktiken

”Konsten att mötas” och ”Konsten att delta” är två projekt som finansieras av PostkodStiftelsen och som vill underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare att bli en del av den svenska konstscenen. Deltagarna berättar om hur projekten har vuxit fram, hur framtiden ser ut och hur de samverkar. I samtalet lyfts konkreta exempel på både framgång och motgång. Hur gör man och vilka är svårigheterna? Diskussion om hur man genom samarbete blir starkare och tillsammans kan skapa och utveckla plattformar för kollegialt samarbete mellan konstnärer som öppnar kulturlivet för dem som står utanför.
 

SEMINARIUM
KULTUR OCH INTEGRATION
 
Torsdag 8 februari
Kl. 10.20 - 11.20
 
Arrangör:  Sveriges Konstföreningar/Konstnärernas Riksorganisation