Viktigast för en stad är kultur – kulturens roll i stadsutvecklingen

Städer som bejakar och satsar på kultur har högre tillväxt. Hur kan fastighetsägare, kommuner och andra aktörer säkerställa att kulturen får den plats den förtjänar? Kan smartare planerade städer bidra till såväl integration som ett kreativt företagsklimat. Ett samtal om konsten och kulturens roll i framtidens offentliga rum.
 
Medverkande: 
Kieran Long, överintendent ArkDes 
Rudolf Antoni, vice VD och näringspolitisk chef Fastighetsägarna
Maud Olofsson, ordförande i Visita
Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
Lars Westin, professor i regionalekonomi, Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå Universitet
Moderator är Kerstin Brunnberg, journalist

SEMINARIUM
KULTURENS ROLL I STADSUTVECKLINGEN

 
Torsdag 8 februari
Kl.13.00 - 14.30
 
 Arrangör: Folk och Kultur i samarbete med Munktell Science Park.