PROGRAM FOLK OCH KULTUR 2018

teater barda. foto: sandra lee pettersson teater barda. foto: sandra lee pettersson


Folk och Kultur är ett konvent som bygger på deltagar-engagemang.  Vi har fått in  en mängd spännande förslag i form av teater, dans och cirkusföreställningar, musikframträdanden, seminarier, workshops m.m.  

Programpunkter för Folk och Kultur 2018 kommer här att publiceras från och med 17 oktober 2017.

Vill ni boka en monter under vårt utställartorg? Boka er plats senast 31 oktober 2017. Läs mer här. 

Ett urval av inkomna förslag


dansnät sveriges samproduktion - ursäkta oss

Ursäkta Oss är ett scenkonstverk samproducerat av koreografen Khamlane Halsackda och elva olika parter i turnénätverket Dansnät Sverige. Tillsammans allokerar de elva parterna sin ekonomi och sina resurser för att på bästa sätt stötta koreografens projektidé. Samproduktionsmodellen är framtagen av Dansnät Sverige som ett svar på de bristande produktionsmöjligheter som råder i landet. Modellen ska uppmuntra till samarbete över regionala och kommunala gränser och framförallt möjliggöra goda produktionsförhållanden för Sveriges koreografer. Med publikutveckling och publikt deltagande som utgångspunkt arbetar koreografen och de samproducerande parterna fram ett verk med lokal förankring i de respektive kommunerna och regionerna. Med ett grundläggande publikarbete involveras invånare från respektive ort vilka tillsammans med koreografen formar och utvecklar scenkonstverket. Ursäkta Oss är en skruvad betraktelse från ett SFI-klassrum som hämtar idéer och inspiration från mer än 15 SFI-klasser runt om i landet. Klasserna involveras i samband med en förturné som går av stapeln under våren 2017. Det färdiga verket premierar i oktober 2017 för att sedan turnera i Sverige under sex veckor. Planerad turné uppgår till totalt 27 speltillfällen.
 

LEVE TEXTEN

Av och med Winkir Musik och Teater
Berättelser och sånger framförda av skådespelaren Erik Winqvist och musikerna Simon Forsman och Tobias Grenholm. Stort uttryck i kraft och känslor och tolkade så som du aldrig hört dem, så som du alltid vill höra dem. På scen ser vi Erik Winqvist, Simon Forsman och Tobias Grenholm, som tidigare gjort den bejublade ”Ted Gärdestad -sångerna och livet” (nästan 300 förställningar runt hela landet, stora och små scener, strålande recensioner!). Publiken ledsagas genom några av den Europeiska sångskattens bästa texter och låtar, bearbetade så att de känns dagsaktuella. Det är franska, ryska, svenska och några persiska låtar av blandandra Jacques Brel, Vladimir Vysotsky, Hafiz, Erik Winqvist och Lars Forsell. Även Håkan Hellström, Allan Edwall, Bellman, Taube, Gärdestad, Olle Ljungström och Ruben Nilsson har valts ut, med var sin låt. En jublande konsert för fred och lycka helt utan pekpinnar och standardlösningar.  
 

Sverige Berättar - Välkommen hit!
Välkommen att berätta din berättelse om Sverige!

Sverige Berättar är ett projekt och en förening som verkar för berättelsens möjlighet att ge röst till människor, att skapa och förstärka identitet. Med utgångspunkt i den stora arbetskraftsinvandringen på 1960-talet har projektet tagit fram en modell för berättande där barnbarn till dåtidens migranter gestaltat hur det var att komma till Sverige. I modellen ingår digitala berättelser, utställning, utbildningsmaterial, turnerande manus och teaterföreställning. Projektet har under snart tre år haft stöd från Allmänna Arvsfonden och söker nu nya samarbeten för att fortsätta samla in och sprida berättelser. Under seminariet ger vi exempel på våra berättarmodeller och visar glimtar från de kreativa processerna, dess möjligheter och utmaningar. Vi delar också erfarenheter från vår nya del i projektet där barn som kommer till Sverige idag berättar om mötet med det nya landet. Välkommen hit. Välkommen att berätta din berättelse om Sverige. Samverkansparter: Studiefrämjandet, Kulturskola och Riksteatern.
www.sverigeberattar.se
 

Från Cultural planning to Cultural doing genom KISAM-modellen

Det började med att vi frågade oss ”Varför tar pengarna slut just när konstnärerna ska få betalt?” Genom KISAMs förstudie 2015, blev svaret, det behövs mer kunskap hos högsta beslutsfattare i kommuner. Och vad händer när kommunalråd och kommunchefer får kunskap om konstens möjligheter i samhällsutvecklingen? Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att arbeta praktiskt och tvärsektoriellt i pilotkommuner i Sverige. Hur går man från Cultural planning till Cultural doing? Hur får man kommunens högsta beslutsfattare att prioritera kultur? KISAM-modellens byggstenar är delaktighet, inflytande, demokrati, kunskap och kultur. Information och erfarenheter från arbete med KISAM-modellen. KISAM är INTE ett kulturprojekt utan ett utvecklingsarbete där kulturen ingår.
 

TILLT

TILLT genomför sedan 15 år projekt där kulturlivet och konsten skapar utveckling i samhället. Genom TILLTs projekt kan konstnärer bidra till utveckling av såväl individer, verksamheter som samhället i stort. Konstnärer inom alla konstformer fungerar som motor i projekten och bidrar med sitt förhållningssätt och sina metoder till att skapa utveckling kring frågor som integration, klimatutveckling, mångfald, äldreomsorgsutveckling med mera. Ledord i projekten är ”Attityd”, ”Bemötande” och ”Öppenhet”. Under seminariet beskriver TILLTs personal sitt arbete och sina erfarenheter. Vi får också en djupdykning i TILLTs nyligen startade internationella projekt Borderline Offensiv, där konst, integration och humor möts. Projektet genomförs i 12 länder inom och utanför Europa.
 

Studier i kulturellt entreprenörskap

Efter doktorsavhandlingen om musikupphovsrättens ekonomiska historia har Staffan Albinsson forskat kring begreppet kulturellt entreprenörskap. Här presenterar han sina fynd beträffande vad det kan vara, om kulturskapare betraktar sig som entreprenörer och hur de i praktiken verkar som just kulturentreprenörer. Forskningen finansieras av Bromanska stiftelsen för forskning och företagande. Innan Staffan sökte sig tillbaka till den akademiska världen var han själv lite av en ”intraprenör” i flera musikinstitutioner. Han lade under det sena 1970-talet grunderna till det som nu är Norrlandsoperans Symfoniorkester, tog i början av 1980-talet initiativet till Musik i Väst och var under 2000-talet starkt delaktig i att Vara Konserthus blev en succé.
 

Teater halland - Kulturministern

En rikstäckande performance - med start i Halland
Under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 2018 genomförs en rikstäckande performance, initierad i Halland och skapad av konstnärer i Halland. Performancen består av att Harold Pinters korta pjäs PRESSKONFERENSEN framförs på de största torgen i Sveriges 21 residensstäder - samtidigt. En rikstäckande uppsättning där "Kulturministern" framträder och talar till människor om kulturens roll i samhället. Ett regionalt samarbete mellan institutioner och fria grupper i hela landet, med syfte att lyfta fram konst och kulturfrågor inför valet 2018.

Vill du att vi lägger upp ditt inskickade bidrag här?

Skicka ett mail till info@folkochkultur.se

Ett urval av  utställare på
folk och kulturs utställartorg


dik - det kreativa facket

eskilstuna kommun

Katrineholms Kommun

Landstinget Sörmland

Region Västerbotten

riksskådebanan

Scenkonst Västernorrland

Svensk biblioteksförening

sveriges folkhögskolor

Västra Götalandsregionen