Öppen Musikskola

Eskilstuna Musikskola 

MUSIKEN ÄR FRI!
Berättelser om och musik från vår tre år långa resa med Öppen Musikskola - 
ett integrationsprojekt för att nå nya målgrupper inom Eskilstuna Musikskolas verksamhet. 
Dåtid, nutid, framtid
Foto: Dan Göransson
Foto: Dan Göransson

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Verkstan, Munktellarenan

Arrangör: Eskilstuna Musikskola
Kategori: Integration

Eskilstuna Musikskola deltar även med:
Funkisverksamhet
Sånger man blir glad av 
El Sistema Eskilstuna