DAnsen tar plats!

Danscentrum 
 

De allra flesta som är yrkesverksamma inom dans och koreografi tillhör den så kallade fria sektorn. Deras möjligheter att producera och framföra sin konst begränsas av bristen på produktionsmedel men också av avsaknaden av funktionella lokaler för instudering och publika möten. En satsning på platser för dans är nu en akut nödvändighet och förutsättning för den svenska danskonstens överlevnad och utveckling.

Under det här seminariet redogör vi för den fria danssektorns behov och ger konkreta förslag på hur nya platser för dans kan se ut. Vi får också höra hur beslutsfattarna i Luleå resonerat när de beslutat sig för att satsa miljoner på en ny plats för dansproduktion och residens.

Medverkande:
Tove Dahlbom, Vl Danscentrum Sthlm
Cecilia Malmström Olsson, Vl Danscentrum Väst
Marie Wårell, Dansinitiativet, juridisk medlem i Danscentrum Norr
Emelie Nybom, ordförande Kultur- och Fritidsnämnden Luleå kommun

Moderator: Lis Hellström Sveningson.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Dansstudion, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Danscentrum
Kategori: Konstnärligt

Danscentrum deltar även med:
Contemporary Dance - How do we choreograph our future?
Scenkonst i hela landet – hur är det möjligt?