49 ÄNGLAR - En nätverksmetod

Musik: L. Jordansson

Vi, Martin Q Larsson och Leif Jordansson är uppväxta i Trollhättan och våra pappor arbetade båda som målare på det kommunala bostadsbolaget vilket gav oss en gemensam referenspunkt. Så när Trollhättans stad 2016 skulle fira 100 år som stad bjöds vi in att komponera ett verk för jubileet. Vi skapade då en föreställning som baserades på att alla de medverkande fick göra en historisk research samt utforska vilka ljud som definierar en stad. Vi kopplade sedan samman grupper, som inte i vanliga fall samarbetar, genom att låta dem införliva dessa ljud i ett musikaliskt verk. På så sätt kunde olika körer få samarbeta med rockgitarrister, musikkårer spela med ungdomssymfonikerna och invandrare få en möjlighet att införliva sin egen kultur i samspel med den lokala.

Utifrån erfarenheterna arbetade vi fram ett verktyg för arrangörs och publikutveckling samt nätverkande i en region. Genom att skapa föreställningar i samarbete med det lokala kulturlivet och arbeta kreativt kring regionalt betydelsefulla historiska personer, platser eller tidpunkter, skapar vi sammanhang där de medverkande arbetar fram en lokalt förankrad föreställning, som samtidigt länkar samman ensembler, körer och föreningar i regionen. Genom att knyta till oss professionella konstnärer som härstammar från regionen får vi lokalt förankrad spetskompetens, som inspiration och kvalitetshöjare.

Namnet 49 Änglar kommer från E. Swedenborg som menar att varje möte som innehåller en kreativ tanke symboliseras av en ängel.
 

Foto: Stefan Bennhage
Foto: Stefan Bennhage

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Kugghjulet, Bolinder Munktell

Arrangör: Musik: L. Jordansson
Kategori: Publikutveckling, Regionalt