Agenda för svensk musikpolitik

Nätverket Ett musikliv för alla!

Nätverket Ett musikliv för alla!, som samlar 22 nationella musikorganisationer, har sedan en längre tid uttryckt behovet av en parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men samtidigt skapat likriktning som dels begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live”, dels skapar ekonomiska flöden som alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?

I våras bjöds kulturansvariga riksdagspolitiker in till en öppen debatt inför valet 2018 och alla politiker som deltog i samtalet ställde sig på olika sätt positiva till en större musikutredning. Vissa lovade till och med att det skulle hända. Nu har vi ett nyvalt kulturutskott och det är dags för musiklivet att följa upp dialogen med våra folkvalda. Vad har hänt sedan dess? 
På Folk & Kultur bjuder en bred representation från svenskt musikliv in kulturansvariga politiker från alla riksdagspartier till ett öppet samtal för att tillsammans ta reda på hur agendan ser ut för svensk musikpolitik framöver.

Medverkande politiker:
Christer Nylander L
Vasiliki Tsouplaki V 
Per Lodenius C 
Lawen Redar S 
Lotta Finstorp M 
Roland Utbult, KD
Anna Sibinska, MP
Angelika Bengtsson, SD 

Samtalsledare: Lisa Sand

Läs mer om uppropet och organisationerna som står bakom på ettmusiklivforalla.se

Länk till Facebookevent

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: C-Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Ett musikliv för alla
Kategori: Kulturpolitik, Konstnärligt