Alla fotograferar men vad händer med alla bilder som tas?

Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige

Hur kommer vårt fotografiska kulturarv att se ut i framtiden? Det tryckta ordet och den rörliga bilder har en hemvist. Fotografin saknar det. Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige arbetar för att stärka fotografins roll i samhället och att få till en statlig översyn.  
 
Medverkande: Eva Dahlman, fotohistoriker och vice ordförande i Centrum för fotografi, Mia Bengtsson Plynning, Link Image, verksamhetsansvarig och delägare, Paulina Holmgren, fotograf och ordförande i Svenska Fotografers Förbund.

Foto: Lena Wilhelmsson. Från Erik Kessels föredrag under Fotoboksdagen 2017, ett arrangemang av Svenska Fotografers Förbund.
Foto: Lena Wilhelmsson. Från Erik Kessels föredrag under Fotoboksdagen 2017, ett arrangemang av Svenska Fotografers Förbund.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige
Kategori: Kulturpolitik, Kulturarv