Anti-Aging för rösten

Sensus Studieförbund

Körsång är den allra vanligaste amatörkulturverksamheten i Sverige. I en kör har du möjlighet att få utlopp för din kreativitet och skapa tillsammans med andra. Dessutom finns det stora hälsofördelar med att sjunga. Det sångpedagogiska konceptet Anti-Aging för rösten syftar till att utveckla och bevara rösten genom hela livet, via kroppsträning, tal- och sångövningar. Ju tidigare man tränar medvetet desto längre upp i åldern kan man fortsätta sjunga. I denna workshop ger vi prov på hur detta koncept fungerar i praktiken.

Leds av Susanne Carlström, Certifierad pedagog i metoden Anti-Aging för rösten
 

SEMINARIUM
Lördag 9 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Sensus Riksförbund
Kategori: Hälsa, Konstnärligt

SENSUS deltar även med: 
UTMANAD OCH UTARMAD – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?