Att skapa konst av verkliga händelser

Västmanlands Teater och Västerås Konstmuseum

Att skapa konst utifrån verkliga händelser, vad innebär det? Vad innebär det för publiken, vad innebär det för konstnären, och för den konstnärliga processen. Hösten 2018 har två kulturinstitutioner i Västerås gjort konstnärliga gestaltningar av den stora Västmanlandsbranden 2014. På Västmanlands Teater har man spelat Den Stora Branden av Jerker Beckman, en föreställning som bygger på insamlade berättelser och intervjuer. Västerås Konstmuseum har haft utställningen Ur Aska, där 15 konstnärer har gestaltat sin bild av samma brand. I ett panelsamtal vill vi diskutera de möjligheter och svårigheter som arbetssättet innebär. Hur förhåller sig den dokumentära grunden till den konstnärliga friheten?

Ett panelsamtal mellan:
Niklas Hjulström, regissör, Linda Wallenberg, curator, Johanna Byström Sims, deltagande konstnär, Jerker Beckman, dramatiker. Moderator är Gunilla Kindstrand.