Barn och unga hörs och syns i Simrishamn - kulturskolans roll i ett
demokratiskt samhällsbygge

Simrishamns kommun

Möjligheterna med Kulturskola i samverkan med Kulturgaranti, Pop Up och Sommarkulturskola för att ge barn och unga en bred palett av kultur –i skolan, förskolan, på fritids och i varierade och anpassade former på fritiden. Framgångsfaktorer, fallgropar och olika perspektiv på samspelet mellan grundskola, kulturskola och omgivande samhälle - med barnets bästa i fokus. Om
barnkonsekvensanalyser och barnbokslut, om bredd och spets, om balansen mellan konstnärlig växt och det sociala. Vad händer i de viktiga mellanrummen? Hur ser Kulturskolans roll nu och i framtiden ut ur ett kommunalt perspektiv? Under seminariet medverkar bland annat från barn- och utbildningsförvaltning, kulturpedagoger och kulturskolelärare med olika ingångar på uppdraget.
Föreläsningar, dialog och en glimt cirkus.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 14.30 - 17.30
Lokal: Black Box, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Simrishamns kommun
Kategori: Barn och Unga, Publikutveckling

Foto: Mariel Rosendahl
Foto: Mariel Rosendahl