Barnkonventionen blir lag – hur gör vi på biblioteken?

Biblioteksutveckling Sörmland, Biblioteksutveckling Region Örebro län och Kultur
Gävleborg


Barnkonventionen blir lag – hur gör vi på biblioteken?
Barn och unga är en prioriterad grupp enligt Bibliotekslagen. Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Hur förberedda är vi på biblioteken? Vad är viktigt att tänka på? Hur gör vi?

På seminariet får du inspiration från ett bibliotek som arbetar med fokus på barnets bästa. Du får en presentation av en modell och en skrift som hjälper dig att komma igång med att genomföra barnkonventionen i din verksamhet.

Löpa linan ut – chefens strategiska modell för implementering av barnkonventionen
Seminariet presenterar en ny strategisk modell i åtta steg som hjälper dig som är chef att implementera barnkonventionen på alla nivåer i verksamheten. Den strategiska modellen presenteras av de regionala biblioteksverksamheterna i Sörmland, Gävleborg och Örebro län. Modellen har utvecklats i samarbete med fem bibliotekschefer. Alla seminariedeltagare får varsitt exemplar av den nya skriften ”Löpa linan ut – chefens strategiska modell för implementering av barnkonventionen”.

Vad gör du som chef på en arbetsplats där både besökande barn och vuxna medarbetare
känner sig utsatta?

Hanna Rasmussen, bibliotekschef, berättar hur Katrineholms bibliotek förvandlat problem till möjligheter och hur ett fokus på barnens bästa (barnkonventionens artikel 3) också lett till förbättringar av personalens arbetsmiljö.
 

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Biblioteksutveckling Sörmland, Biblioteksutveckling Region Örebro län, Kultur Region Gävleborg
Kategori: Barn och Unga

Biblioteksutveckling Sörmland deltar även med:
Hur kan en region stötta sina författare, och varför?
”Sen går jag hem när det stänger”: En studie av nyanländas biblioteksanvändning
Medskapande som verktyg för en hållbar värld

Illustration: Maria Eriksson
Illustration: Maria Eriksson