Barnkultur i ett digitaliserat och mångspråkigt samhälle – exemplet
Polarbibblo.se

Region Norrbotten, Regionbibliotek 

Polarbibblo.se är en digital tjänst som vill stimulera barns läsning och
berättande via webben. Utifrån verksamhetsidén Här får barn göra sin röst
hörd består innehållet främst av barns egna bidrag i form av dikter, berättelser,
teckningar och lästips. De texter som barn skickar in redigeras innan publicering
och skribenten får alltid återkoppling av en redaktör.

Polarbibblo startades för 20 år sedan av Regionbibliotek Norrbotten och drivs
idag tillsammans med folkbiblioteken i Norrbotten. Tjänsten används av barn
från hela landet och intresset bland lärare ökar för att använda Polarbibblo som
ett pedagogiskt verktyg för läsning och skrivande. Region Norrbotten har därför
undersökt hur Polarbibblo kan utvecklas som digital tjänst för barns eget
skapande och kulturella uttryck och som läs- och skrivfrämjande verktyg för
folkbiblioteken och skolans arbete.

En undersökning har även gjorts om hur Polarbibblo kan utvecklas till en digital
läs- och skrivstimulerande tjänst på meänkieli och samiska. Frågor har väckts
kring nationell minoritets- och urfolkspolitik, språkrevitalisering och kulturella
uttryck. Hur kan till exempel ett digitalt gränssnitt representera berättande via
jojk? Hur kan kultur, tankevärldar och språkspecifika uttryck fångas i en
normkritisk designprocess?

Med Polarbibblo.se som utgångspunkt förs dialog om hur offentligt finansierad
kultur kan stödja barns kulturella uttryck och egna skapande i digitala kanaler
och bidra till språkrevitalisering. Läs mer: https://www.polarbibblo.se/index.php

Medverkande
Regine Nordström, projektledare Polarbibblo.se >5.0 
Patricia Fjellgren, frilansare och samisk språkarbetare

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Rossvik, Munktellarenan

Arrangör: Region Norrbotten/Regionbiblioteket
Kategori: Barn och Unga, Digitalisering

Region Norrbotten deltar även med:
Swedish Lapland Artist in Residence - Hur Norrbotten gick från noll till tio konstnärsresidens på ett år