behöver vi en ny livsåskådning?

Hans Gunnar Adén

Efter sommarens värmebölja och torka och efter Sverigedemokraternas valframgångar verkar eftertankens kranka blekhet ha smugit sig in i samhällsdebatten. Insikten om att vi måste förändra den förhärskande livsåskådningen sprider sig. Alltfler börjar ifrågasätta det materialistiska naturvetenskapliga synsättet och det postmoderna flumtänket. Med vad skall  komma i stället? Vi behöver utforma en postsekulär världsbild som tar människans andliga utveckling på allvar. Hur skall vi kunna nå bortom traditionellt medvetande med magiska och mytiska föreställningar, bortom modernt förnuftstänkande och postmodern relativism? Hur skall vi kunna övervinna den rådande mekanistiska människosynen och återerövra en “förtrollad” världsbild, i vilken det finns utrymme för poesi och mening i tillvaron? En världsbild som leder till minskad miljöförstöring och hopp om människosläktets överlevnad. En väg framåt erbjuds av det integrala tänkandet. Detta innebär människors utveckling mot en högre medvetandenivå, som övervinner de motsättningar och kriser som skapats av tidigare utvecklingsstadier.

Mänsklighetens nuvarande belägenhet diskuteras och det integrala tänkandet presenteras av Hans Gunnar Adén, f.d. munk och f.d. ambassadör, Anastasia Nekrasova, utbildad i integralt tänkande, samt Andreas Tun Hedfors, journalist vid Sveriges Radio.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: Hans Gunnar Adén
Kategori: Samhällsutveckling