Behöver vi ett medieborgarmärke?

Folk och Kultur & Statens medieråd

Statens medieråd har regeringens uppdrag att samla alla aktörer för att stärka den nationella medie- och informationskunnigheten.
Många är aktiva på området – men insatserna är inte koordinerade. Genom att enas om vilka behörigheter som krävs kan vi få alla att dra åt samma håll och skapa ett historiskt kompetenslyft och bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.
 

Anette Novak, direktör Statens Medieråd.