behövs en kanon??

De litterära sällskapen i Sverige

Debatten och diskussionerna om en ev kanon/läslista har kommit och gått. Vi tror att själva diskussionen/samtalen om böckers och läsandets kvalitet är det viktigaste... Och vi tror på många läslistor!

Under hösten 2018 och våren 2019 anordnar vi diskussioner i de här frågorna över landet. Vi har redan startat en diskussion i vår tidskrift Parnass och under Bokmässan. Vi tänker oss paneldebatt och diskussion med publiken.