Dagens heta ämnen - diskutera och kurera

Bohusläns museum
 
I dagens snabbt föränderliga värld har museerna en viktig roll att spela där kunskap, att väcka nyfikenheten, lust till upplevelser och lärande är centralt.

I en tid då det talas källkritik, fake news och alternative facts finner många trygghet i museet som en plats med “källtillit” och forskning visar att museerna ligger i topp hos medborgarna vad gäller trovärdig information.

Föremål och samlingar är byggklossar som utgör själva grunden och hjärtat i våra utställningar men i ett föremål finns 100 berättelser, vilken berättelse väljer museerna?

Berättelsen kan skapa delaktighet, visa på mångfald och vara inkluderande och inta ett normkritiskt förhållningssätt till vår samtid….eller inte?

Delta i en workshop där vi utifrån olika föremål diskuterar, och i miniformat gestaltar våra samhälleliga företeelser.

WORKSHOP
Fredag 8 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Hyresvärlden, Munktell Science Park

Arrangör: Bohusläns museum
Kategori: Demokrati

Bohusläns museum deltar även med:
Framtidens arkeologi - så mycket bättre
Att göra det osynliga synligt