Det demokratiska underskottet och bibliotekens roll: Om det aktiva deltagandet i demokratin

Regionsamverkan Sydsverige 

Möt tre personer som engagerar sig i demokratins framtid. Tillsammans reflekterar de över utanförskap, mobilisering och biblioteket som rum för demokrati.

Patrik Lundberg är journalist, författare och vice ordförande i Sveriges författarförbund. I sin senaste bok  ”Berättelsen om Sverige” utser han kulturen till den femte statsmakten och i synnerhet gäller det biblioteken.

Brit Stakston, författare, mediestrateg och entreprenör. Aktuell med sin omvärldsanalys av biblioteken och digitaliseringen som ingår i omvärldsanalysen "Den femte statsmakten" för den nationella biblioteksstrategin. Dessutom gör hon just nu kulturanalyser från hela landet inom reportageserien Verkliga Sverige.

Lo Claeson, bibliotekschef i Vaggeryd,  har en  lång och bred erfarenhet  av arbete  med biblioteksfrågor i olika roller och funktioner. Hon reflekterar över hur bibliotekslagens uppdrag kring demokrati kan - och bör - ta sig för praktiska uttryck på varje folkbibliotek i Sverige.
   
 Samtalsledare är Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Auditorium, Munktellmuseet

Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige
Kategori: Demokrati

Regionsamverkan Sydsverige deltar även med:
Samverkan i nöd och lust?
Konstkritik i en ny offentlighet
Kulturen går över gränsen