Black ghost

Big Wind

En scenisk konsert med dans och flygel runt Beethovens Spöksonat.

Välkommen till ett möte mellan instrumentalisten och dansaren men också mellan instrumentet och kroppen. Sonaten ger Sara och Bronja möjlighet att vända ut och in på både sig själva och musiken. Danskonstnären Bronja Novak Lindblad fortsätter här utvecklingen av sin figur Skuggan och pianisten Sara Sjödahl tar sig an sonaten med nya musikaliska verktyg. Beethoven själv var en uppskattad knäppskalle under sin levnad och tilläts bete sig lite hur som helst tack vare sin fantastiska musik, sin ”genialitet”. Mitt i brytpunkten mellan genialitet och knäppskallighet placerar Bronja och Sara sin mycket personliga föreställning Black Ghost.

Helt i Beethovens anda!

KULTURARRANGEMANG
Lördag 9 februari
Kl. 14.00 - 15.00
Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Big Wind