Konstkritik i en ny offentlighet

Regionsamverkan Sydsverige
 

Med Josefin Wikström, Matthew Rana och Frida Sandström.

Om vi blickar framåt, mot ett allt hårdare kultur- och samhällsklimat, kommer konstnärer, kritiker, pedagoger och konstinstitutioner att behöva arbeta allt närmre varandra och samtidigt upprätthålla armlängds avstånd i relation till varandra. Den nya offentligheten är komplex och detta är ett sätt för oss att möta frågor som den väcker, bortom de kortsiktiga lösningarna. Utifrån punctum ceasura, synens blinda fläck, frågar vi oss vilken roll konstkritik spelar utanför centralorten. Vilka platser, tider och format är möjliga för konstkritik? Kan metoder för konstnärlig produktion och andra former av samtal utvecklas? 
 
Samtalet utgår från den internationella konferensen Punctum Ceasura – konstkritik i en ny offentlighet som behandlade konstkritikens roll och potential i en framtida offentlighet, som ägde rum i Tranås, den 29-30 november 2018. Den ingår i det interregionala projektet Nya Småland och skedde i samarbete med Iaspis och Statens konstråd.

Josefine Wikström är skribent och forskare med fokus på frågor om arbete, värde och autonomi inom ramen för samtida konst, dans och performance. Hon har skrivit för bland andra Kunstktirikk, Afterall och Mute och är återkommande danskritiker i Dagens nyheter.

Matthew Rana är poet och kritiker baserad i Malmö, vars texter har publicerats i bland annat Art-agenda, Camera Austria, OEI och Frieze. Han är redaktör och skribent för Kunstkritikk.

Moderator Frida Sandström
Frida Sandström är skribent och kritiker, samt redaktionsmedlem i konsttidskriften Paletten. 

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Auditorium, Munktellmuseet

Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige
Kategori: Demokrati, Konstnärligt

Regionsamverkan Sydsverige deltar även med:
Det demokratiska underskottet och bibliotekens roll: Om det aktiva deltagandet i demokratin
Kulturen går över gränsen
Samverkan i nöd och lust?​​​​​​​