Konstkritik i en ny offentlighet

Regionsamverkan Sydsverige

Om vi blickar framåt, mot ett allt hårdare kultur- och samhällsklimat, kommer konstnärer, kritiker, pedagoger och konstinstitutioner att behöva arbeta allt närmre varandra och samtidigt upprätthålla armlängds avstånd i relation till varandra. Den nya offentligheten är komplex och detta är ett sätt för oss att möta frågor som den väcker, bortom de kortsiktiga lösningarna. Utifrån punctum ceasura, synens blinda fläck, frågar vi oss vilken roll konstkritik spelar utanför centralorten. Vilka platser, tider och format är möjliga för konstkritik? Kan metoder för konstnärlig produktion och andra former av samtal utvecklas? 
 
Samtalet utgår från den internationella konferensen Punctum Ceasura – konstkritik i en ny offentlighet som behandlade konstkritikens roll och potential i en framtida offentlighet, som ägde rum i Tranås, den 29-30 november 2018. Den ingår i det interregionala projektet Nya Småland och skedde i samarbete med Iaspis och Statens konstråd.