Brexit och kultursektorn, vad kommer att hända?

Folk och Kultur 

Hur kan Storbritanniens planerade utträde ur EU komma att påverka kultursektorn? Vad kan det få för konsekvenser för svensk-brittiska kultursamarbeten och för relationen mellan våra länder? Pia Lundberg, Sveriges kulturråd i London, berättar hur det är att verka i en djupt oroad kultursfär i skuggan av de politiska utspelen kring Brexit.

Pia Lundberg, Kulturråd London