Samtal med cilla benkö

CILLA BENKÖ, VD SVERIGES RADIO
 

Public Service och den oberoende journalistiken som helhet står under press i Europa.
Hörnstenar i den liberala demokratin som pressfrihet liksom rättsstatens principer utmanas på ett sätt som inte varit fallet på mycket länge. Uttalanden från ledande politiker som hade varit otänkbara för bara några år sedan passerar nästan obemärkt. Tonläget har höjts och angrepp mot medier har blivit en del i det offentliga samtal som successivt förråats och polariserats. Medier pekas ut som en del av eliten, som en del av ett liberalt etablissemang som står i motsatsställning till resten av samhället. Att demokratin inte tjänar på nedmonterade, försvagade public servicemedier under hårdare politisk kontroll råder det knappast något tvivel om. Trots det finns krafter på många håll i Europa som vill öka det politiska inflytandet och styrningen av public service. Vad kan detta få för betydelse för medieklimatet och demokratin i Sverige och hur förhåller sig Sveriges Radio som medieföretag till detta. 

Hör Cilla Benkö VD för Sveriges Radio och medlem av EBUs styrelse utveckla sina tankar kring situationen i stort och Sveriges Radios utveckling in i framtiden. 

OM CILLA BENKÖ
Cilla Benkö utnämndes till vd för Sveriges Radio 1 oktober 2012, efter att ha varit vice vd sedan 2009.

Cilla Benkö har jobbat för Sveriges Radio i över 30 år och har under denna period haft flera ledande befattningar. Hon började på Radiosporten och fortsatte därifrån till nyhetsavdelningen som affärsjournalist. Hon har även arbetat som reporter för TV4 i New York och som chef för Aktuellt.

Cilla Benkö är en av elva medlemmar av EBU:s Executive Board och ordförande för EBU:s Personnel Committee. Under 2015 blev hon medlem i utskottet för medie- och kommunikations- avdelningen vid LSE (London School of Economics) och styrelseledamot i INSI (International News Safety Institute) samt ordförande för Prix Europa. Sedan 2017 är Cilla Benkö ordförande för UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize.

År 2016 tilldelades hon Pontus Schultz-priset för sitt ledarskap.

År 2017 blev hon utsedd till Årets Chef av tidningen Chef.

UTBILDNING
1986 avslutade Cilla Benkö sin utbildning till journalist vid Stockholms universitet. Hon har sedan kompletterat med studier inom ekonomi, vid Handelshögskolan i Stockholm och i kommunikation och marknadsföring vid New York University. Hon har också gått kursen High Performance Leadership vid IMD, Lausanne, Schweiz.

OM SVERIGES RADIO
Sveriges Radio har cirka 5 miljoner lyssnare varje dag och sänder 170 000 timmar radio per år på 42 kanaler med 400 program. Vi sänder dygnet runt i fyra rikstäckande FM-kanaler: P1, P2, P3 och P4; 25 lokala kanaler och mer än tio digitala kanaler på webben.