Contemporary Dance - How do we choreograph our future?

Stiftelsen Dansens Hus

Ett samtal om den samtida danskonsten och dess framtid. Internationell gäst samt experter. Seminariet är ett samarbete mellan Dansens Hus, Danscentrum Riks och Danscentrum Stockholm.