#metoo i kultursektorn i Norden

Nordiska Ministerrådet


Program:
13.00 Inledning
Jens Berg, moderator

Välkomsthälsning
Eva Englund, Senior rådgivare/Kultur, Nordiska ministerrådet

13.05. Betydelsen av #metoo
Alexandra Pascalidou, journalist, författare, inspiratör

Vittnesmål från Danmark

13.40 Rapport från olika hörn i Norden, hur såg det ut när #metoo drog fram?
Anna Jungner Nordgren, Kvinnoförbundet i Finland
Mats Bjerde, Nordens institut på Grönland
Thordis Elva Thorfvallsdottir, (IS)
Jan Göransson, Filminstitutet (SE)

Vittnesmål från Danmark
13.50 Varför är det så viktigt att hålla kampen om jämlikhet, jämställdhet, mänskliga
rättigheter levande? Hur gör man?

Thordis Elva Thorvaldsdottir, (IS) författare och skådespelare, känd för sin bok, South of
Forgiveness utgiven i många länder. Årets kvinna på Island 2015.

14.00 Vilka tilltag och beslut är fattade inom film och teatervärlden för att förebygga
sexuella trakasserier efter #metoo?

Jan Göransson, Filminstitutet (SE)
Gunilla Carlsson, vicepresident för Nordiska rådet

Vittnesmål från Danmark

14.15 Panelsamtal:
Hur kan vi stöda varandra i Norden och ta lärdom av varandra? När kan vi börja prata om
att vi lever i #eftermetoo?


Estrid Brekkan, Islands ambassadör (IS)
Gunilla Carlsson, viceordförande för Nordiska rådet (SE)
Ola Kellgren, direktör, Nordisk kulturkontakt (SE)
Jan Göransson, Presschef, Svenska filminstitutet (SE)

Ida Måwe, journalist och expert på jämställdhet i Norden, arbetar på uppdrag av NIKK.

14.35 – 14.40 Summering av dagen
Alexandra Pascalidou
14.40 – 14.45 Avslutande ord
Jens Berg, moderator

Vittnesmålen från Danmark är tagna ur #MeToo-mosaikken
Producerad av Meta Film, Mette Bjerregaard & Meta Louise Foldager Sørensen

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 15.00
Lokal: Munktellsalen, Bolinder Munktell 

Arrangör: Nordiska Ministerrådet
Kategori: Nordiskt, Demokrati

Nordiska Ministerrådet deltar även med:
Litteraturens framtid i ett flerspråkigt Norden
Musik som redskap för samhällsförändring – är det möjligt?