Dansare – oavsett villkor?

Teaterförbundets Dansavdelning

Teaterförbundets Dansavdelning arrangerar ett seminarium/samtal där verksamma danskonstnärer ger svar och kommenterar utredningen ”Konstnär – oavsett villkor”.

Hur påverkar rådande villkor verksamma aktörer? Hur ser vardagen och verkligheten ut? Vad behöver förändras för att främja dansen? Vilka konkreta åtgärder skulle underlätta? Hur bråttom är det?
Dansavdelningen lyfter fram aktörer från den fria dansscenen, vars situation är som mest prekär, och vars röst ofta försvinner i stora sammanhang. Folk och Kultur är ett särskilt betydelsefullt tillfälle för dessa röster att höras, och få chans att sprida viktig kunskap från fältet.

Seminariet är en handuträckning att vara med i samtalet om dansens framtid och fortlevnad. Vi behöver prata mer om villkoren för danskonstnärernas verksamheter, och om dansens betydelse och omätbara värde. Hur kan Dans fortsätta vara en vital konstform, och samtidigt en konstform med själiga villkor och värdiga arbetsförhållanden?

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Rossvik, Munktellarenan

Arrangör: Teaterförbundets Dansavdelning
Kategori: Kulturpolitik, Konstnärligt

Teaterförbundet deltar även med: 
Efter metoo - arbetsplatser utan trakasserier?
UTMANAD OCH UTARMAD – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?
Scenkonst i hela landet - hur är det möjligt?