det är som det är

Sörmland berättar

En föreställning med poesi/teater på arabiska och svenska med texter av de medverkande
själva. Projektet litterära språkvänner ledde till möten mellan skrivande personer med olika
förstaspråk bosatta i Sörmland. En berättelse uppstod som av sig själv i samarbetet. Med hjälp av en regissör tog deltagarna den vidare.
 
Medverkande: Wafai Layla, Anna Enbom med flera

Ur ett översättningssamrbete samarbete mellan den syriske poeten Wafai Layla och Sörmlandsmästaren i Poetry Slam, Anna Enbom, med fler poeter växte en historia fram på två språk. Foto Irene Karlbom Häll.
Ur ett översättningssamrbete samarbete mellan den syriske poeten Wafai Layla och Sörmlandsmästaren i Poetry Slam, Anna Enbom, med fler poeter växte en historia fram på två språk. Foto Irene Karlbom Häll.