Det omätbaras renässans

Folk och Kultur

Måluppfyllelse, säkerställa, evidens, kriterier – begreppen styr våra liv. Införandet av new public management har på allt fler platser i yrkeslivet lett till en styrning av arbetet in i minsta detalj. Hur har det påverkat kultursektorn? Är det dags att försöka hitta nya sätt att värdera framgång och kvalité? Ett samtal mellan filosofen Jonna Bornemark och författaren/teaterregissören Stina Oscarsson. Samtalet kommer att ta sin utgångspunkt från Jonna Bornemarks nyligen utgivna bok Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Medverkande:
Jonna Bornemark, filosof
Stina Oscarson, författare/teaterregissör