Individuella val och kollektiva kulturer. Dialogmöte om genus och jämställdhet inom jazz- storbands- och musikvärlden

Jämställt Storband
Samverkansparter: Gotlandsmusiken, Vara konserthus, Norrbottensmusiken


Individuella val och kollektiva kulturer

Vara konserthus, Norrbottensmusiken och Gotlandsmusiken samarbetar i projektet Jämställt Storband för jämnare könsrepresentation inom de tre regionala storbanden – Visby Storband, Bohuslän Big Band och Norrbotten Big Band. Jämställt Storband bjuder in till ett dialogmöte för utbyte av tankar och perspektiv på genus och jämställdhetsfrågor.

10.00 – 10.45
Reda ut och stöka till: Om begrepp för att tala om musik och
jämställdhet.

Inledning av Cecilia Björck som avstamp för vidare diskussion.

Vad spelar det för roll hur vi talar om jämställdhet och genusfrågor? Alla vill göra jämställdhet, men vi talar sällan om vad som egentligen står på spel bakom positivt laddade begrepp som jämställdhet, synlighet, förebilder och att ”ta plats” i musiklivet. Och vad har nyare begrepp som intersektionalitet för relevans för jazzscenen? Föreläsningen handlar också om hur vi kan se människors individuella val på
vägen till att bli musiker som sammanvävda med kollektiva, sociala och kulturella aspekter.

Cecilia Björck är lektor i pedagogik med inriktning mot ungdomsforskning vid Göteborgs universitet och forskar bland annat om musikverksamheters jämställdhetsarbete.

Ca 11.00 – 11.45 Gemensam diskussion
Vi öppnar upp för samtal i rummet om hur vi bidrar till förbättrad representation och inkluderande musikmiljöer. Hur kan vi förstå strukturella genusmönster inom musikutbildningar och musikinstitutioner?
Hur hänger jämställdhet ihop med återväxt och möjligheten för fler unga musiker att identifiera sig med olika musikaliska uttryck och smalare genrer?

Varmt välkommen att lyssna eller bidra med en egen fråga!
Föranmälan görs till
jamstalltstorband@gotlandsmusiken.se
Begränsat antal platser

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 10.00 - 12.00

Arrangör: Jämställt Storband
Kategori: Demokrati, Konstnärligt