Dyslexi och musik, hur inverkar dyslexi på musikens område?

VIDD

En föreläsning av Susanna Cederquist; Projektledare för arvsfondsprojektet VIDD,
musiklärare och föreläsare under namnet En Bild av Dyslexi. Föreläsningen tar upp hur
dyslexi kan inverka på musikens område, notläsning, gehörsspel etc. Även en generell bild och förhållningssätt av dyslexi ges. En bild där både problematik och styrkor ryms. - Se hela bilden av dyslexi, med styrkor! Norm och samhälle, hur kan vi förhålla oss till våra naturliga olikheter? Vilka konsekvenser får våra olika sätt för lärande, undervisning och för dagens skola? Begrepp som att "kompetenseffektivisera mera” och ”tillgänglig text” tas upp. Konkreta tips ges kring estetisk undervisning, böcker och text - hur kan man kommunicera så man når fler?

Susanna är från början musiklärare och examensarbetet skrevs vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm inom ämnet dyslexi och musik. Titeln på uppsatsen är "Jag kan inte tänka platt, hur påverkar det musicerandet". Sedan år 2010 har hon föreläst och utbildat under namnet En Bild av Dyslexi. Temat är att visa på en bredare bild av dyslexi, där även styrkor får plats. 2015 gav Susanna ut boken"Dyslexi + Styrkor =
Sant".. Susanna utbildar lärare, skolledare mfl i förhållningssätt kring dyslexi och i
begreppen tillgänglig utbildning, samt håller workshops på temat tillgänglig text. Sedan 6 år tillbaka är hon knuten till ett flertal högskolor, såsom Dans - och Cirkushögskolan,
Konstfack och Kungliga Musikhögskolan, där hon bedriver studenthandledning inom
studieteknik och att "hitta dina sätt" med studenter med dyslexi. Susanna rådgiver i olika sammanhang och sitter bland annat i Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias Stiftelses dyslexi-expertråd. Läs mer på:  www.enbildavdyslexi.se

Susanna är idag också projektledare i arvsfondsprojektet VIDD - från nedsättning till
uppsättning. www.vidd.nu

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Filippa, Munktellarenan

Arrangör: VIDD
Kategori: Inkludering, Konstnärligt

VIDD deltar även med:
Hur skapar vi estetisk undervisning med VIDD?