Efter metoo - arbetsplatser utan trakasserier?

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst driver ett gemensamt arbete för att förbättra arbetsmiljön på institutionsteatrarna. Hur arbetar teatrarna för att få arbetsplatser fria från sexuella trakasserier? Har det blivit någon förändring?Medverkan av teaterchefer, förtroendevalda och ansvariga politiker.