Efter metoo - arbetsplatser utan trakasserier?

Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film

Drygt ett år har gått sedan det första svenska uppropet mot sexuella trakasserier. Många vittnade om en tystnadskultur inom scenkonsten som möjliggjorde ett oacceptabelt beteende. Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst bedriver ett gemensamt arbete för att förbättra arbetsmiljön på institutionsteatrarna. Vi kommer inte att vara nöjda förrän vi har arbetsplatser där sexuella trakasserier aldrig förekommer.

Hur arbetar teatrarna för att få arbetsplatser fria från sexuella trakasserier och vad har hänt? Välkomna att lyssna till ett samtal mellan Riksteatern och Göteborgsoperan om det senaste årets arbete att motverka sexuella trakasserier.

Medverkande är:
Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film
Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.
 
GöteborgsOperan: Vivi Fonsmark, HR-chef, Anna-Karin Simlund, vice ordförande i Symf, 
Riksteatern: Anette Majoros, HR-chef, Charly Wassberg Boros, förtroendevald i Teaterförbundets lokalavdelning.
 
Samtalet leds av Sherlot Jonsson, projektledare i det partsgemensamma arbetet som Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film bedriver.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Auditorium, Munktellmuseet

Arrangör: Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film
Kategori: Demokrati

Teaterförbundet deltar även med:
UTMANAD OCH UTARMAD – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?
Scenkonst i hela landet - hur är det möjligt?
Dansare – oavsett villkor?
Svensk Scenkonst deltar även med:
Musikers hälsa
Vad scenkonsten kan lära av mediebranschens digitaliseringsresa