en annan historia

Eskilstuna Stadsmuseum

Allt började med att Eskilstuna stadsmuseum skulle göra en utställning. En översikt av viktiga händelser i Eskilstunas historia. Men de lokalhistoriska böckerna gav oss inte det vi letade efter. Var fanns kvinnorna? Var fanns männen som varken var smeder i ”smedsstaden” eller viktiga beslutsfattare? Hur skulle vi få veta något om normbrytare, om barnen eller om det lokala vardagslivet i olika tider?

Tankarna väcktes på ny forskning om sådant vi saknade. Det här var 2009. Sedan dess har stadsmuseet drivit flera mindre forskningsprojekt som har genererat både böcker och utställningar. Samtidigt planerade vi ett större projekt, som blev verklighet under 2017 och 2018. Under projektets gång har vi haft vetenskapligt stöd från Södertörns högskola. Stadsmuseet och Stadsarkivet berättar något om innehållet, men framför allt om själva projektet. Vad är egentligen "en annan" historia, varför valde vi att försöka skriva en sådan och vilka erfarenheter har det gett? Vi reflekterar över fördelar och svårigheter med att forska och skriva i tjänsten, om att samarbeta med högskola/universitet, om kompetenshöjning och kunskapsuppbyggnad.

Och resultatet? Har vi lyckats fylla några luckor? Elva valda teman innebär ju flera hundra bortvalda. Någon gång har vi begränsats av tillgången på material; men desto oftare hittat en stor mängd tillgängliga källor som inte fick plats inom projektet. Därför är inte vår nya bok den felande länken som saknats utan kan snarare ses som början av en rörelse mot en mer inkluderande lokal historieskrivning.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Kugghjulet, Bolinder Munktell

Arrangör: Eskilstuna stadsmuseum
Kategori: Forskning