En handbok med publiken i fokus

MAIS (Musikarrangörer i samverkan)

Vi vill presentera en alldeles färsk bok, en handbok med publiken i fokus. Den vill ge motivation, inspiration, tips och idéer på hur arrangörer kan arbeta med ett tydligt fokus på inkludering och publikutveckling. Vi vill visa på hur en med några enkla metoder kan kartlägga och mäta sin publik med syftet att nå nya publikgrupper. 

Medverkar gör bl.a. en representant från AddGender (www.addgender.se)  Lisa Löfgren, projektledare för Ny(A)modigheter (www.nyamodigheter.se) samt Karin Inde, verksamhetsledare på Riksförbundet Svensk Jazz.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: MAIS
Kategori: Publikutveckling, Konstnärligt

MAIS deltar även med:
Agenda för svensk musikpolitik
SAMSPEL – ett nytt turnésverige!