En liten konstintuition med en omfattningsrik konstpedagogik.

Ebelingmuseet, Eskilstuna kommun

Hur ett litet kommunalt museum, med små medel startar upp en konstpedagogisk verksamhet som
utvecklas till att bli en av museets styrkor.

Kan ett litet konstmuseum med en enda konstpedagog och med små medel jobba med bredd av grupper
som består av både barn och unga, vuxna daglediga, äldre på boenden, bebisar med föräldrar, grupper
från SFI, en bred allmänhet? Hur kan man bedriva en konstpedagogisk verksamhet som tar plats både i
och utanför museets väggar? 

Möt Ebelingmuseets konstpedagog och museets intendent och lyssna till hur Ebelingmuseets
konstpedagogik har växt fram och hur museets jobbar idag med konstpedagogik utifrån visionen att alla
oavsett förkunskaper, kapacitet, ålder och bakgrund ska ha tillgång till konsten och känna sig välkomna. 

Hör om arbetet med ”Kreativa Seniorer”, ”Mycket snack och lite verkstad”, ”Verkstadshäng-för all” och
om samarbeten för att nå fler, om att låta konstpedagogiken växa ut i museet och om att göra konstkollo
på olika platser i stadsrummet.

Plats: Eskilstuna konstmuseum (konstverkstan)
Max antal: 30 personer

Foto Ebelingmsueet/Marie Andersson
Foto Ebelingmsueet/Marie Andersson