En liten konstinstitution med en omfattningsrik konstpedagogik.

Eskilstuna kommun

Hur ett litet kommunalt museum, med små medel startar upp en konstpedagogisk verksamhet som utvecklas till att bli en av museets styrkor.

Kan ett litet konstmuseum med en enda konstpedagog och med små medel jobba med bredd av grupper som består av både barn och unga, vuxna daglediga, äldre på boenden, bebisar med föräldrar, grupper från SFI, en bred allmänhet? Hur kan man bedriva en konstpedagogisk verksamhet som tar plats både i och utanför museets väggar? 

Möt Ebelingmuseets konstpedagog och museets intendent och lyssna till hur Ebelingmuseets konstpedagogik har växt fram och hur museets jobbar idag med konstpedagogik utifrån visionen att alla oavsett förkunskaper, kapacitet, ålder och bakgrund ska ha tillgång till konsten och känna sig välkomna. 

Hör om arbetet med ”Kreativa Seniorer”, ”Mycket snack och lite verkstad”, ”Verkstadshäng-för all” och om samarbeten för att nå fler, om att låta konstpedagogiken växa ut i museet och om att göra konstkollo på olika platser i stadsrummet.

Plats: Eskilstuna konstmuseum (konstverkstan)
Max antal: 30 personer

Foto Ebelingmsueet/Marie Andersson
Foto Ebelingmsueet/Marie Andersson

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 14.00 - 15.00
Lokal: Konstverkstan, Eskilstuna konstmuseum

Arrangör: Ebelingmuseet, Eskilstuna kommun
Kategori: Publikutveckling, Inkludering