Eskilstuna stadsbiblioteks arbete med integration

Eskilstuna Stadsbibliotek
 

Eskilstuna kommun har tagit emot en stor mängd asylsökande. Språket är en avgörande faktor för hur dessa människor blir integrerade i det svenska samhället. Eskilstuna stadsbibliotek berättar om sitt arbete för att stödja integration – ett långsiktigt arbete med språk och litteratur i centrum. Bibliotekspersonalen berättar om sitt arbete att stärka kvinnor i utsatta stadsdelar, om att möta vuxna och barn med annat modersmål i deras verksamhet samt på biblioteket.

Eskilstuna Stadsbibliotek deltar även under Folk och Kultur med:
Eskilstuna kommuns lässatsning
KONSTig läspromenad​​​​​​​