Eskilstuna stadsbiblioteks arbete med integration

Eskilstuna Stadsbibliotek
 

Eskilstuna kommun har tagit emot en stor mängd asylsökande. Språket är en avgörande faktor för hur dessa människor blir integrerade i det svenska samhället. Eskilstuna stadsbibliotek berättar om sitt arbete för att stödja integration – ett långsiktigt arbete med språk och litteratur i centrum. Bibliotekspersonalen berättar om sitt arbete att stärka kvinnor i utsatta stadsdelar, om att möta vuxna och barn med annat modersmål i deras verksamhet samt på biblioteket.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Dansstudion, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Eskilstuna Stadsbibliotek
Kategori: Inkludering

Eskilstuna Stadsbibliotek deltar även med:
KONSTig läspromenad
​​​​​​​Eskilstuna kommuns lässatsning