Tillgänglighet - Lokaler

LOKOMOTIVET         
Rullstolsplatser i salong finns: ja, 4 st
Placering av rullstolsplatser: parkett
RWC för publik: ja
Handikapparkering: ja
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: ja
Teleslinga i salong: Ja
Teleslinga på scen:Samma som salong
Tillgänglighet till scen för rullstol: finns ramp upp på scenen.
RWC för medverkande: ja 

LOKOMOTIV 7 
Ingen hörslinga, Rullstol via lokomotivets huvudentré.         

LOKOMOTIVET 5       
Ingen hörslinga, Rullstol via lokomotivets huvudentré.       
          
SCENKONST SÖRMLAND konsertsalen 
Rullstolsplatser i salong finns: Ja, 4 st
RWC för publik: Ja
Handikapparkering: På skolgården
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: Ja
Teleslinga i salong: Ja
Teleslinga på scen: Samma som salong
Tillgänglighet till scen för rullstol: Ja
RWC för medverkande: Ja

ESKILSTUNA TEATER 
Rullstolsplatser i salong finns: Ja 2 st
Placering av rullstolsplatser: Bänk 5
RWC för publik: Ja
Handikapparkering: Ja
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: Ja
Teleslinga i salong: Ja
Teleslinga på scen: Ja
Tillgänglighet till scen för rullstol: Ja via inlasten
RWC för medverkande: Nej

ESKILSTUNA TEATER LILLA SCEN
Rullstolsplatser i salong finns: Ja 1 st Ingång via biblioteket.
RWC för publik: Finns i biblioteket
Handikapparkering: Ja
Teleslinga i salong: Ja
Teleslinga på scen: Ja
Tillgänglighet till scen för rullstol: Nej
RWC för medverkande: Nej
 
CONTRAST 
Rullstolsplatser i salong finns: Ja, 4 st Entré via biblioteket
Placering av rullstolsplatser: -
RWC för publik: Ja
Handikapparkering: Ja
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: Ja
Teleslinga i salong: Ja
Teleslinga på scen: Samma som salong, vid scenkant
Tillgänglighet till scen för rullstol: Ja
RWC för medverkande: Ja