Eskilstuna kommuns lässatsning

Eskilstuna Stadsbibliotek

Syftet med Eskilstuna kommuns lässatsning är att stimulera barns läslust, utveckla deras språk och arbeta för att ge dem goda läsvanor. Vårt mål är att öka läslusten hos alla barn från 0 till 10 år.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Filippa, Munktellarenan

Arrangör: Eskilstuna Stadsbibliotek
Kategori: Barn och Unga

Eskilstuna Stadsbibliotek deltar även med:
KONSTig läspromenad
Eskilstuna stadsbiblioteks arbete med integration