SEMINARIUM: Ett äldrevänligt museeum

Sörmlands museum

Vi lever i ett samhälle där människor som uppnått hög ålder är alltmer osynliga i såväl media, politik och yrkesliv. Åldrande förknippas med förlust av förmågor och inte med utveckling och ökande livserfarenhet. I yrkeslivet är budskapet att du är passé efter 45. Samtidigt blir befolkningen allt äldre och signaler kommer om att vi behöver arbeta längre för att upprätthålla samhällets välfärdssystem. Hur går denna ekvation ihop? Hur skapar vi mening till de ”extraår” som förlängd livslängd har gett oss i ett samhälle av ungdomsdyrkan?

I november 2018 invigde Sörmlands museum ett nytt museihus. Visionen är att det nya huset ska vara en kreativ och händelserik mötesplats för alla. Hur säkrar vi att denna vision omfattar även sörmlänningar över 65 år? Hur kan museet arbeta för att främja äldres hälsa och deltagande i samhället? Och framförallt, vad har
sörmlänningar som uppnått mogen ålder för förväntningar på en spännande, kreativ och rolig mötesplats?

Vi har valt uttrycket ”Ett äldrevänligt museum” för att sammanfatta Sörmlands museums vision för målgruppen 65+. Samtidigt är vi övertygade om att det också innebär är ett bättre museum för alla. Seminariet berättar om arbetet med att skapa ett äldrevänligt museum och öppnar för diskussioner om samhällets syn på ålder och
åldrande.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Filippa, Munktellarenan

Arrangör: Sörmlands museum
Kategori: Inkludering, Publikutveckling

Sörmlands museum deltar även med:
Slöjdens plats i en hållbar värld
Hur kan samtidskonsten vara en kraft för den regionala utvecklingen?
Tradition och minne - ett samtal om traderad kunskap inom dans och slöjd

Bild från Sörmlands museums fotoarkiv
Bild från Sörmlands museums fotoarkiv