Ett vardagsrum för alla? Kulturinstitutionernas roll och framtid

Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteatern
Vi lever i en tid präglad av förändring och fallande strukturer. Den offentliga arenan framstår ofta som allt mer fragmenterad, med en polariserad politisk debatt som följd. Vilka krav ställer detta på Sveriges kulturinstitutioner, och vad betyder det för deras roll i framtiden? Har digitaliseringen och globaliseringen sprungit om den europeiska traditionen med offentligfinansierade kulturcenter – eller innebär vår splittrade samtid tvärtom att värdet av den här typen av fasta, kulturella punkter ökar?
 
När arkitekten Peter Celsing i mitten av 60-talet formulerade sin vision för Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm, såg han framför sig ett ”kulturens vardagsrum” – en plats för alla präglad av ”gatans stämning och verkstadens möjligheter”. Varför är sådana tankar fortfarande relevanta, och hur kan de förverkligas på bästa sätt framåt? Vad blir konsekvenserna för kulturinstitutionernas finansiering, styrning – och oberoende?
 
Seminariet inleds med en presentation av Forum Debatt och Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet. Välkomna till en diskussion om kulturinstitutionernas roll och framtid! 
 
Medverkande:
Carolina Frände, regissör, tidigare chef och konstnärlig ledare Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen
Johan Bengt-Påhlsson, tidigare kulturkommunalråd, rektor för Konstfack samt kulturråd i Berlin
Kerstin Brunnberg, journalist, tidigare vd för Sveriges Radio, styrelseordförande i Statens Kulturråd samt chef för ArkDes
 
Moderator: Johan Wirfält, chef Forum Debatt på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
 
Presentation: Alexander Dominici och Eva Kopito, producent samt verkställande producent Forum Debatt

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Ångvälten, Bolinder Munktell

Arrangör: Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteatern