En nödvändig kulturinjektion för Europa? – EU:s nya upphovsrättslagstiftning

KLYS

EU:s nya upphovsrättsdirektiv – en nödvändig kulturinjektion för Europa?

Den svenska upphovsrätten styrs alltmer från EU och nu pågår slutförhandlingarna om EUs omdebatterade upphovsrättslagstiftning, the Digital Single Market Directive (eller det s k DSM-direktivet). Direktivet kommer att få avgörande betydelse för konstens och kulturskaparnas villkor på nätet i framtiden. Seminariet syftar till att lyfta centrala delar av direktivet och beskriva dess konsekvenser utifrån en politisk, konstnärlig och yttrandefrihetsrättslig kontext, inte minst mot bakgrund av en kommande ny svensk regering och ett stundande EU-parlamentsval i maj.

Vid seminariet kommer vi att få höra kulturskapare från olika konstområden berätta om vad upphovsrätten innebär för deras konstnärliga frihet och försörjning. Vi kommer också att låta EU-parlamentariker, riksdagsledamöter och regeringsföreträdare få presentera sin syn på kulturen på nätet, upphovsrättens framtid och hur DSM-direktivet bör genomföras i svensk rätt.