Evidensbaserad musikterapi för friskvård och rehabilitering

FMT Behandlingscenter AB

Evidensbaserad musikterapi för friskvård och rehabilitering
Kom och upplev MRR -musikgympa rörelse och röst

Musik, sinnen, rörelse och funktion som leder till utveckling, glädje och ökad livskvalité!
MRR används som friskvård och inom rehabilitering, äldreomsorg, omsorg, förskola och skola. MRR anpassas utifrån varje grupp.

Vi berättar om:

  • oss och vår verksamhet
  • studien MRR- musikgympa rörelse och röst för patienter med Parkinsons sjukdom.
  • vårt arbete i skolan, inom omsorgen och äldreomsorgen.
  • vårt avtal med Landstinget Sörmland

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Loge 7, Lokomotivet 

Arrangör: FMT Behandlingscenter AB
Kategori: Hälsa