Förutsättningar för vår tids folkkonst – graffiti och gatukonst

Graffitifrämjandet och Studiefrämjandet

Graffitifrämjandet bjuder tillsammans med Studiefrämjandet in till ett samtal om vikten av att
organisera sig för att skapa förutsättningar för en av världens största deltagarkulturer – graffiti och
gatukonst. I Sverige finns det i dag många exempel på hur kommuner och privata aktörer arbetar
med att främja graffiti och gatukonst. Men hur når vi dit och vilka metoder är bra? 

Detta samtal fokuserar på utövarnas möjligheter att kunna skapa sin konst, där den öppna väggen är målet. Vägen dit kan vara längre eller kortare, men det finns gemensamma nämnare som är viktiga och som kommer att belysas. Ofta handlar detta om samarbete mellan exempelvis kommun och utövare. Det kan börja med medborgarförslag eller fritidsgårdssamarbeten men vanligtvis behövs erfarenhet i frågan.

För andra kulturuttryck finns det ofta kunskap inom kommunens egna förvaltningar men kring graffiti är dessa mer knapphändiga. Vad betyder det för en konstform att kunskapsnivån om den inte är på samma nivå som andra kulturuttryck? Vad har kommunerna för ansvar att utbilda sig om graffiti? Hur ser situationen ut för främjarna?